1128

Ökológia


CSÖKKENTJÜK AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNKAT

Az ökológiai lábnyom az emberi tevékenység Föld bolygóra való hatásának mérési módszere. Az ökológiai lábnyom egyénre, iskolára, szervezetre, városra vagy államra vonatkoztatva is kiszámítható. Mindazok bebiztosítására fordított eszközök összességét jelenti, amit elhasználunk (energia, víz, nyersanyagok, anyagok...), valamint az eközben általunk létrehozott hulladék ártalmatlanítására fordított eszközök összességét is. Minél nagyobb lábnyom, annál nagyobb hatás a természetre.
 

 • a VASPO STONE s.r.o. a termékeivel nem szennyezi és nem veszélyezteti a környezetet, mivel hulladékmentes technológiával rendelkezik.
 • a vállalat az ömlesztett anyagok tárolására silókat használ, amelyek korszerű hatékony szűrőkkel vannak ellátva.
 • a technológiai folyamat során használt víz a termékbe jut és nem kerül sor szennyezésre. Vízszivárgás esetére a cég a szilárd felületein esővízcsatorna van kiépítve, zsírfogókkal.
 • a gyártóhelyiségekben a levegő nedvességét és portartalmát
 • szabályozó klímaberendezés telepített.
 • a termékek gyártása és kezelése során hulladék /széttört burkolatok/ keletkezik. A hulladékot az ERSON RECYCLING, s.r.o. cégnek adjuk át újrahasznosításra.
 • a Szlovák Köztársaság piacán forgalomba hozott termékek csomagolását a NATUR-PACK, a.s. cég segítségével biztosítjuk.
 • az EU új környezetvédelmi törvényei, végrehajtási előírásai és rendeletei a VASPO® céget innovációkhoz, ill. a gépkocsipark cseréjére késztetik. A jelenlegi berendezések cseréjével és átalakításával a környezetszennyezés a minimálisra csökken, és összhangba kerül az EU érvényes szabványaival.
 • A cég a szlovákiai piac által kínált technológiák és berendezések beszállítóit alapos kiválasztásnak veti alá. Alacsony energiaigényű berendezéseket igyekszik kiválasztani, amivel energiamegtakarítás érhető el.
 • a túlzott hulladéktermelés és a fölösleges fakitermelés Szlovákia erdeiben nem közömbös számunkra. Éppen ezért igyekszünk a számlák postai kézbesítését kiküszöbölni és azokat elektronikusan kézbesíteni.
   
 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
A VASPO STONE s.r.o. hasonlóan, mint a termékek esetében, igyekszik összhangba kerülni a természettel és magában a gyártási folyamatban is minimalizálni az ökológiai lábnyomát. Az utóbbi években tesztelő üzemmódban saját fotovoltaikus erőművet indított el mintegy 1500m2 területen, 1MWh energiatároló kapacitással, amely nem kis részben lefedi a teljes energiafogyasztást. Termékeink zöld energia segítségével készülnek.
 
ÉSZSZERŰ GAZDÁLKODÁS
Az energiával, nyersanyagokkal, anyagokkal és emberi erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás és a környezeti terhelés azt követő csökkentése a termelési folyamat és maguk a termékek teljeskörű minőségének megőrzése mellett, vállalatunk krédója, már a kezdetektől. A korszerűsítéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően a technológiai folyamat terén, sikerül krédónkat valósággá változtatni. Maximális fontosságot tulajdonítunk a gyártási folyamat tisztaságának és a természeti örökség megőrzésének.
 
KÖRNYEZETI MENEDZSMENT
A környezeti menedzsment a hulladékgazdálkodási eljárás irányítását jelenti, a szelektálásával, tárolásával, szállításra való előkészítésével és elszállításával együtt. Természetesen a megújuló energiaforrásokon kívül a hulladék következetes szelektálását és ökológiai ártalmatlanítását is bevezettük. A hulladék csökkentése és hatékony újrahasznosítása érdekében menedzsmentet vezettünk be. Felelősségteljesen viszonyulunk a környezethez.
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

katalog

 Már 40 éve igyekszünk anyagba önteni
a természet tökéletes utánzatáról
szóló elképzelésünket ...bővebben

katalog
 

A kivételes minőség nagyobb ráfordításokat
igényel és a becsületes
kézi munka garantálja ...bővebben
 

katalog


Számtalan fénykép és ötlet
az elégedett ügyfeleinktől ...bővebben

 

AKCIA

... Prirodzený ako príroda sama ...